PDF vaatimukset

Taitossa ja painatustiedostojen valmistelussa on huomioitava jäljempänä esitellyt tekniset vaatimukset

Painettavien aineistojen on vastattava näitä teknisiä vaatimuksia lopputuotteen laadun varmistamiseksi. Jos aineisto ei vastaa näitä vaatimuksia, emme voi taata lopputuotteen laatua.

 • Sähköisessä muodossa esitettävien aineistojen on oltava PDF / X-1a: 2001 (ISO 15930) –vaatimuksia vastaava CMYK- ja/tai painovalmis komposiitti pdf-tiedosto, ja tarvittavat spot-värit on määriteltävä tiedostossa.
 • Tiedostot toimitetaan painatukseen ensisijaisesti ftp-palvelimen kautta (ftp.reusner.ee). Tarvittavat käyttäjätunnukset salasanoineen saa myyntiosastolta tai prepress-palvelusta. Pienemmät tiedostot voidaan lähettää sähköpostitse repro@reusner.ee. Myös seuraavat tallennusvälineet hyväksytään: cd, dvd ja muistitikku.
 • Tiedostojen lähettämisestä on osaltaan ilmoitettava myös prepress-palveluun osoitteeseen repro@reusner.ee.
 • Tiedostot on toimitettava prepress-palveluun sovittuun aikaan mennessä. Jos sovittua toimitusaikaa ei noudateta, emme voi taata tilauksen toteuttamista sovittuun ajankohtaan mennessä.
 • Korjatuista tiedostoista, kaikista muutoksista, erityisvaatimuksista ja jäljempänä esitetyistä vaatimuksista poikkeamisista on ilmoitettava erikseen prepress-palveluun.
 • Pdf-tiedostot on esitettävä mittakaavassa 1:1 koko tilauksen osalta.
 • Lopullinen formaatti on määriteltävä trim-box-toiminnolla tai sen on sijaittava pdf-tiedostosivun keskellä.
 • Kaikki käytettävät kirjasimet on ladattava pdf-tiedostoon.
 • Tiedostojen sivumäärää ei ole rajoitettu. Tiedostojen sivumäärä on merkittävä tiedoston nimeen ja/tai toimeksiannon nimeen (esimerkiksi: kirja_09-16.pdf, kansi.pdf, 09.pdf). Älä käytä ääkkösiä tai muita erikoismerkkejä kuin alaviivoja, miinusmerkkiä ja pisteitä.
 • Korjaustiedostot on nimettävä selkeästi erottuvilla nimillä (esimerkiksi: 04-09_uusi.pdf, kirja_09-16_uusi.pdf)
 • Leikkaus- ja sijaintimerkkejä voidaan käyttää, mutta niiden on sijaittava vähintään 3 mm:n päässä puhtaasta reunasta.
 • Marginaalin (bleed) on oltava vähintään 3 mm (stanssattavissa tuotteissa vähintään 5 mm), ja se on tarvittaessa merkittävä myös nidottavan reunan suuntaisesti.
 • Tekstien sekä muiden tärkeiden taiton osien on oltava vähintään 5 mm:n päässä puhtaasta reunasta.
 • Värikuvien on oltava CMYK-muodossa ja painotapaa sekä paperia vastaavaa ICC:tä on käytettävä. Näin varmistetaan sopiva yhteenlaskettu maksimaalinen väriprosentti (total ink limit). Asiakkaan pdf-tiedostoon lataamia ICC:eitä ei huomioida.
 • Tiedostoissa ei saa käyttää muita kuin CMYK-värejä ja tarvittavia spot-värejä. RGB- ja Lab-värit sekä sellaiset Pantonen spot-värit, jotka eivät sisälly tilaukseen, korvataan automaattisesti vastaavilla CMYK-väreillä.
 • Mustavalkoisissa osissa ei saa käyttää muita värejä kuin mustaa.
 • Suurien mustien pintojen syvänmustat (rich black) sävyt voidaan tehdä helpoiten yhdistelmällä C50% M40% Y40% K100%. Syvänmustaa värisävyä ei saa käyttää pienissä mustissa tekteissä tai viivoissa.
 • Kuvien optimaalinen resoluutio vastaa kaksinkertaista rasterin tiheyttä. Tätä suurempi resoluutio lisää tarpeettomasti tiedostokokoa, mutta ei kuitenkaan paranna painojäljen laatua. Edellämainittua merkittävästi pienempi resoluutio heikentää painatuksen laatua. Asiakkaan tekemät resoluution digitaaliset korjaukset eivät vaikuta lopputulokseen. Korjausten tekemistä ei suositella, sillä silloin prepress-palvelussa ei saada varoitusta liian matalasta resoluutiosta tiedostoja käsiteltäessä.
 • Rasterin tiheys riippuu käytettävästä paperista (päällystetyt paperit LPI 150-175 lpi:tä ja offset-paperit 110-133 lpi:tä).
 • Asiakkaan on taitettava sivut valmiiksi, eli kaikkien mainosten ja muun sisällön on oltava paikoillaan tiedostossa.
 • Tiedostoa taitettaessa mustalla värillä kirjoitetuissa, alle 10 pisteen teksteissä ja kuvissa, joiden viivanpaksuus on alle 0,2 mm, ei saa käyttää muita osavärejä.
 • Väritaustaa vasten ei saa käyttää valkoista, alle 10 pisteen tekstiä tai kuvia, joiden viivanpaksuus on alle 0,2 mm.
 • Ylipainatus poistetaan kaikista osista asiakkaan aineistoja käsiteltäessä, ja yli 100% mustaa sisältävät osat ylipainetaan.
 • Jos ylipainatusta ei voida poistaa tietyistä väriosista esimerkiksi tietyn erikoisefektin vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava tästä edeltävästi prepress-palveluun.
 • Suurien mustien osien ylipainatuksen välttämiseksi 100% mustaan on lisättävä 1% jotain muuta CMY:ta.
 • Liimanidottavia töitä taitettaessa on muistettava, että sivujen nidottavasta reunasta häviää 2–3 mm nidonnan vuoksi. Kannen ja sivujen ensimmäisen/viimeisen sivun nidottavasta reunasta häviää puolestaan 5–7 mm. Tämä voi olla ongelmallista silloin, kun taitto käsittää useamman sivun tai jatkuu kannesta sivuille. Useamman sivun käsittävässä taitossa kannattaa välttää tekstin sijoittamista kahdelle sivulle siten, että selkämys katkaisee tekstin.
 • Online-liimausta käytettäessä liimattavasta reunasta häviää 1–2 mm.
 • Jos stanssaus-, folio- ja spot-lakkausosiot ovat samassa tiedostossa painettavan aineiston kanssa, ne on käsiteltävä spot-väreillä ja ylipainatusta on käytettävä.
 • Stanssauspiirroksessa on käytettävä seuraavia värejä:
  leikkausviiva – punainen
  ura – vihreä
  perforointi– keltainen.

Stanssausviivat, foliot ja spot-lakkaukset voidaan esittää myös erillisinä tiedostoina edellyttäen, että osiot on sijoiteltu oikein.